השיטה מתבססת בעיקר על רישום חשבונות הכנסות והוצאות העסק ללא ביצוע התאמות בנקים כרטיסי אשראי וכד'. הנהלת חשבונות חד צידית כוללת הפקת דוחות מע"מ ודיווחים שוטפים למס הכנסה, דיווח חד חודשי או דו חודשי על פי סיווג העוסק ברשויות וטיפול בתשלומי המסים, כמו כן ניתן לקבל דוח רווח והפסד תקופתי ומחזור עסקי. מתאימה לעוסקים מורשים, פטורים ושותפויות ללא פעילות פיננסית מורכבת ועם היקף פעילות קטן עד בינוני.