בשיטת הנהלת חשבונות כפולה או דו צידית כל פעולה נרשמת פעמיים גם בצד החובה וגם בצד הזכות בשיטה הכפולה מקבלים תמונה רחבה יותר של העסק, מלבד דוח רווח והפסד, עורכים גם מאזן (נכסים ,התחייבות, הון החברה) בשיטה זו הסיכוי לאבד מידע קטן מאוד . כמו כן ניתן לעקוב אחר פעילות הבנקים ,ספר קופה, תזרים מזומנים ,כרטסת של לקוחות וספקים, חייבים וזכאים אחרים. ניתן לעשות התאמות של הכנסות למע"מ עסקאות והתאמות הוצאות למע"מ תשומות.

מי חייב בשיטה הכפולה?
חובה זו חלה על כל חברה בע"מ לפי חוק החברות
כמו כן העוסקים הבאים לפי הוראות ניהול ספרים:
1. יצרנים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים מעל 18 עובדים
2. סיטונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים לפחות 5 עובדים
3. קמעונאים שמחזורם השנתי עולה על 3,450,000 ש"ח או המעסיקים לפחות 7 עובדים
4. קבלנים שמחזורם השנתי או עלות הבנייה שלהם עולה על 3,450,000 ש"ח
5. בעלי בתי ספר לנהיגה המפעילים לפחות 5 כלי רכב ללימודי נהיגה
6. בעלי בתי ספר שמספר התלמידים שלהם בממוצע עולה על 150
7. סוחרי נדל"ן שמחזורם השנתי בתוספת עלות מלאי עולה על 10,450,000 ש"ח
8. מתווכי נדל"ן שעמלתם השנתית עולה על 560,000 ש"ח
9. סוחרי רכב שמחזורם השנתי עולה על 10,450,000 ש"ח
10. מתווכי רכב שעמלתם השנתית עולה על 420,000 ש"ח
11. נותני שירותים שמחזורם השנתי עולה על 1,950,000 ש"ח
12. בעלי מוסך שמחזורם השנתי עולה על 2,700,000 ש"ח
13. חקלאים שמחזורם בחקלאות עולב על 4,700,000 ש"ח
14. בעלי תחנת דלק העוסקת במכירת דלק
15. סוכנויות ביטוח המורשות להדפיס פוליסות ביטוח
16. יהלומנים למעט יהלומן שעיקר עיסוקו לתווך או לעבד חומרי גלם של אחרים
17. מוסד ציבורי, ארגון מקצועי ומלכ"ר שמחזורו עולה על 500,000 ש"ח או המעסיק מעל 10 עובדים

כל מי שחייב בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים חייב בחובת ניכוי מס במקור על תשלומיו ובהגשת דוח 856 למס הכנסה מדי שנה, ובנוסף חייב בדיווח מקוון למע"מ.