שירותי חשבות שכר הם מכלול של פעולות ותהליכים הנדרשים על מנת לחשב את שכר העובדים וזכויותיהם. על כל תאגיד עסקי רשום מוטלת חובת דיווח ועמידה בסטנדרטים שונים שנקבעו.פעם בחודש חשבי השכר מופקדים על חישוב תשלומי המשכורת כולל תשלומים הנלווים כמו כן בקרות על אירועים כמו : פרישת עובד, פיטורין ,אובדן כושר עבודה או חופשת לידה. בעזרת הבקרות האלו ישקף חשב השכר את הנתונים להנהלה ולעובד בדוחות ויבצע את התשלומים הנדרשים לרשויות.